Delft

Loge Catena Aurea
opgericht in 1960

Catena Aurea betekent: Gouden Keten.

Bijeenkomsten
We komen bij elkaar in het Vrijmetselaarsgebouw in de oude Delftse binnenstad.

De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats op donderdagavond van 20.00 uur tot uiterlijk 23.00 uur. Vanaf het station is het gebouw tien minuten lopen. Parkeren is mogelijk in de parkeergarage aan de Phoenixstraat.
Catena Aurea heeft rond de twintig leden, die uit Delft en soms verre omgeving komen.

Informatie

Minimaliseren

Wilt u een uitnodiging voor een bijeenkomst voor belangstellenden of wilt u meer informatie ontvangen, neem dan contact op via de mail: catenaaurea@ordevanweefsters.nl

De eerstvolgende avond voor belangstellenden is op: 5 april 2016.

Loge Catena Aurea is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).